Ediel::Målepunkt ID::Velkommen

NUBIX stenger 09.02.2019 kl. 08.00

Dette nettstedet med tilhørende webservice stenger ifm. lansering av Elhub.

Dagens prosess for å søke etter eller verifisere målepunktID (NUBIX) erstattes av prosessen BRS-NO-611 i Elhub.

Les mer i egen nyhet på Edielportalen.

 

Velkommen til Ediel-portalens sider for søk etter eller verifisering av målepunkt ID.

Disse søkesidene benytter NUBIX som søke tjeneste for oppslag mot den enkelte netteier.

Vi gjør oppmerksom på at NUBIX også muliggjør at kraftleverandører o.a. kan tilby tilsvarende søkesider i sine web-applikasjoner.

På samme måte kan systemleverandørene tilby kopling mot Nubix direkte fra sine systemer.

Innlogging

Man logger seg inn med samme brukernavn og passord som man benytter ved innlogging i Ediel-portalen.

Fra og med 2. juni 2009 har også brukere knyttet til nettselskaper tilgang til å søke, i likhet med kraftselskaper.

Nettselskaper kan registrere/administrere sin web-tjeneste og postnumre-register i sitt nettområde via administrasjonssiden.

For å komme til administrasjonssiden så kreves det at du har en bruker som har rettigheter som teknisk resurs eller aktøradministrator i Edielportalen. Kontakt ediel@statnett.no for nærmere informasjon.

Nubix version: 2011 © Statnett SF 2007